Мнения

Интерактивен учебен кабинет BRAINWARE

Интерактивният учебен кабинет BRAINWARE включва набор от технически средства и методология за тяхното използване в клас (група). Той е създаден в резултат на проучване на съществуващи различни технологични решения за превръщането на една учебна стая в интерактивна, като са отчетени особеностите на българската образователна система.

Предлаганото решение е подходящо както за училища, така и за детски градини. Интерактивният учебен кабинет BRAINWARE включва:

ИНТЕРАКТИВНA ДЪСКA С КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР
Инструмент, привличащ вниманието на учениците и улесняващ работата на учителя

ДОКУМЕНТ КАМЕРА
Необходим и лесен за използване инструмент за всяка класна стая

УЧИТЕЛСКИ И УЧЕБНИ ТАБЛЕТИ
Основен инструмент в обучението през 21 век, повишаващ взаимодействието между учителя и учениците

ВОТИНГ СИСТЕМА
Разнообразие в часовете, повишаване на  интереса на учениците,
улесняване на изпитването

ОЗВУЧИТЕЛНА БЕЗЖИЧНА АУДИОСИСТЕМА
Лесно за използване средство с непосредствен ефект

СОФТУЕР
Интегрира техническите средства в една обща система
и позволява удобно двупосочно взаимодействие

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И СЪДЪРЖАНИЕ
Софтуер за разработка и презентиране на електронно учебно съдържание.
Разработки на над 40 български фирми.

Всеки един от компонентите на системата може да се използва самостоятелно, като елемент на друга система за интерактивно обучение, но не може да се гарантира интегрираността в управлението им.

Всичко, което Ви интересува можете да откриете в ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ