Мнения

Интерактивен педагогически практикум “Мениджърска компетентност в урока и училището/детската градина“

Департаментът за модерни обучителни методи към Висше училище Международен колеж за първи път организира интерактивен педагогически практикум от 2 до 4 септември 2013г. в Майсторски клас за новатори-учители и мениджъри в образованието на тема:„Мениджърска компетентност в урока и училището/детската градина“.

Интерактивният практикум включва като участници в Майсторския клас:

·  учители, притежаващи от Пета до Първа Професионална квалификационна степен ;

·  учители без професионална квалификационна степен, но създаващи творчески контекст за изява на постиженията на учениците;

·  училищни ръководители с високи мениджърски постижения.

Такса за участие: 50 лева.

Майсторския клас ще се проведе в сградата на Висше училище Международен колеж, град Добрич.

За участниците извън гр. Добрич ВУМК предлага нощувка в Учебния хотел на цена 12 лева на вечер, както и храна на студентски цени в Ресторант „Албена” на Колежа.

Успешното приключване на Практикума Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява чрез Сертификат и предложение за съдействие при подготовката и публикация на споделен от участниците професионален опит.

Кандидатите за включване в Майсторския клас редом със заявката представят Резюме на личните си педагогически постижения в рамките на 10 реда. Резюметата трябва да бъдат изпратени не по-късно от 22 август на електронна поща: masterclass@vumk.eu

След обсъждане на кандидатурите ДМОМ изпраща официална Покана на включените в Интерактивния практикум кандидати. 

Краен срок за записване и изпращане на резюмета – 22 август 2013.

Програмата за майсторския клас можете да видите тук.

Т: +359 58 655 630; М: +359 889 331 377
e-mail: masterclass@vumk.eumarketing@vumk.eu

www.vumk.eu