Училища

Интегралните колежи ще засилят ролята на професионалното образование

„Новият елемент в образованието – интегралните колежи, ще засилят ролята на професионалното образование. Входът в тези колежи ще бъде след 10-и и след 12-и клас“, обясни по време на конференцията „Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“, образователният министър проф. Тодор Танев.

Във висшето образование министър Танев предлага по-тясно сътрудничество между университетите и Българската академия на науките.

С пари от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат създадени клъстери, в които могат да участват представители на бизнеса, институти, университети и интегрални колежи.  Темата за модернизацията  и дигитализацията на обучението също бе обсъдена по време на конференцията.