Институции Училища

Институциите обсъждат единни правила за обучение при епидемиологична обстановка

„Всички ученици във всички училища в страната ще започнат учебната година присъствено. Ще има посрещане на ученици на 15 септември, но няма да има големи тържества и събирания. Ако в даден клас се установи случай на заразен ученик с COVID-19, ще се карантинира целият клас за една или две седмици. Само в такива случаи ще се минава към дистанционно обучение и то за времето на карантината, като на него ще се гледа само като на аварийна и компенсаторна мярка“, това е един от отговорите на въпросите, които в.“Сега“ задава на Министерство на образованието и науката относно новата 2020/21 учебна година.

В писмените отговори е записано, че ако има повече от един заразени, може да се стигне до затваряне на училище за дните, в които се налага да се изчакат резултати от тестове и да се извърши дезинфекция. В такива случаи може да се превключи на дистанционно обучение за няколко дни, но само за съответния клас или училище.

Работна група на експерти от МОН, МЗ и други институции обсъждат задължителен здравен протокол – единни правила за всички образователни институции за обучение по време на епидемиологична обстановка. Обсъждат се и препоръчителни стратегии и решения за организацията на учебния процес, които МОН ще предостави на учебните заведения.

„Училищата са с различна материална база и всяко едно би могло да избере как да организира часовете и междучасията, за да се ограничат максимално контактите и да не се допуска зараза. Затова всяко училище ще разработи план за организация на учебния процес, така че да няма струпване на ученици. Възможно е да има различен час на започване на учебните часове, на междучасията. Указанията ще бъдат обсъдени с широк кръг представители на образователната общност, с родители и социални партньори. Препоръките ще бъдат изготвени в период от време, достатъчен за организация на самите училища“, се казва още в становището на МОН.

В началото на седмицата Синдикат „Образование“ на КТ „Подкрепа“ изрази позиция, че правителството трябва да поеме разходите за PCR тестове на учители, деца и ученици при съмнение и препоръка от директора на образователната институция. Асоциация „Родители“ отправи и официално запитване към Министерство на труда и социалната политика как ще подкрепи родителите при нужда от дистанционно обучение.

Източник: в.Сега и други