Мнения

Институтът за български език: Внимание, манипулират ви!

Публикациите, появили се в някои медии на 1.9.2013 и 2.9.2013 г. под заглавие „От днес влизат нови правила за правописа в българския език“, съдържат невярно компилирана информация от други източници, публикувана през последните две години, или изцяло невярна информация, се казва в официално съобщение на Института за български език.

На ibl.bas.bg четем още:

„Официалният правописен речник на българския език, изработен от екип езиковеди от Института за български език на БАН, излезе през есента на 2012 г. Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, са задължителни за писменото общуване в публичната сфера“.