Учители

Инспектори ще обсъждат ефективност на модел за инспектиране

На 23 и 24.11.2013 г. в гр. София, хотел „Сентръл парк 4“, ще се проведе среща на инспектори от областите София, Благоевград, Враца, Пловдив, Монтана и Стара Загора, които изпробват ефективността на модела за инспектиране по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.

Основните цели на срещата са да бъдат обсъдени актуални проблеми при реализирането на тестването на модел за инспектиране и да бъдат отчетени и обсъдени достигнатите до момента резултати и индикатори при реализирането на проекта.

На 23.11.2013 г. в 14 часа ще се проведе пресконференция.

Източник: Пресцентър на МОН