Контролът на земеделските производители в следващите месеци ще бъде основен акцент в дейността на Инспекцията по труда.

Причината е, че със затоплянето на времето земеделският сезон се активизира.

До края на учебната година при проверките на земеделците ще се следи за непълнолетни на полето. Ако се установят такива случаи, ще бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Информацията ще се предоставя съгласно Споразумение между Министерството на образованието и науката и Инспекцията по труда, за да се предприемат мерки да се установи дали непълнолетните посещават училище и ако не – да се работи за връщането им в клас.

През миналата седмица при проверка на земеделски производител в Пазарджишко са установени пет лица под 16 г. Когато се установи, че непълнолетните не само придружават родителите си на полето, но и полагат нерегламентиран труд, ще бъде подаден сигнал до Прокуратурата. Наемането на лица под 18 г. е престъпление, поради което подлежи на наказателно преследване, напомнят от Инспекцията по труда.

При проверките в селското стопанство се следи и за законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори, имат своите предимства както за работещите, така и за земеделските стопани.Работниците не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест, а работодателите нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, нито да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Инспекцията по труда работи за облекчаване на администрирането на еднодневните договори. Заявяването на образците на еднодневни трудови договори вече може да става онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното на администрацията. Възможно е и директно генериране на данни на вече наети от даден земеделски стопанин работници, чиито данни са вкарани в системата, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др.

От май миналата година могат да бъдат заявявани образци на еднодневни трудови договори и за четири часа.

За първите четири месеца на 2019 г. Инспекцията по труда е извършила над 1000 проверки в обекти на контрол от икономическа дейност „Растениевъдство, животновъдство и риболов; спомагателни дейности“, основно в растениевъдството. Установени са 4300 нарушения, от които 2780 са свързани с безопасността и здравето при работа, а 1500 – по осъществяване на трудовите правоотношения. Общо 64 са случаите на работа без сключен писмен трудов договор.