Училища

Инспектори влизат в училищата

По скалата от 1 до 5 ще бъдат оценявани всички училища в България. Единицата ще е най-силната оценка, докато петицата – най-слабата. Това обяви зам.-министърът на образованието Милена Дамянова, под чието пряко подчинение ще е новата структура към МОМН – Национален инспекторат по образование.

НИО ще контролира обучението на учениците и работата на учителите във всички държавни, общински и частни училища, информира „Труд“.

Тези функции досега се изпълняваха от Регионалните инспекторати – РИО. Подобна инспекция ще се прави на всеки пет години, уточнява Милена Дамянова. Напълно в тон с посоката, предприета от министерството при решението на някои важни въпроса през настоящата и миналата календарни години, в целия процес на оценяване важно място ще заема и мнението на учениците, което те ще дават посредством анкетни карти.

Все още обаче не се знае какво ще се случи с училища, които получат оценка 5. От МОМН са категорични, че стигане до крайности няма да има. Системата за оценка и последващите действия ще преминават през няколко етапа. До 20 дни след проверката ще има готова оценка. След това училището ще има месец на разположение да направи план за изчистването на евентуални пропуски. Цялата инспекция ще се извършва на базата на установен държавен стандарт. Той ще бъде готов с новия Закон за средното образование. Във всички случаи обаче експертите се обединяват около тезата, че подобни действия трябва да се правят с положителната нагласа, от негативите в крайна сметка да се извличат бъдещи позитиви.

По всяка вероятност подобно оценяване ще стои в основата на планираната след време рейтингова система на училищата, която ще е от особено голяма полза при избора на учебно заведение.