Училища

Иновации в образованието: Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов“, Благоевград

Езикова Гимназия „Акад. Л. Стоянов“ в Благоевград е едно от училищата в България, което работи по проекта на Майкрософт – ИТ Академия. Шансът за допълнително обучение по ИТ там се посрещат с одобрение и добра оценка на възможностите, които предоставя в бъдеще.

Проект: Майкрософт IT Академия
Глобалната програма на Майкрософт Microsoft IT Academy има за цел да даде на всички акредитирани образователни институции по света актуални учебни програми по продуктите на компанията, която е световен лидер в областта на информационните технологии.

Освен това учебните заведения и институции получават достъп до съвременна платформа за онлайн обучение и сестема за управление на учебния процес.

Академията за информационни технологии на Майкрософт предоставя комплексно обучение за получаване на теоретични познания и широкото им приложение.

Предметът ИТ в Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ е профилиращ, а това означава повече часове за усвояване на основните за всеки офис програми – WORD, EXCELL, POWER POINT, ACCESS.

Обучението се извършва изцяло онлайн чрез предоставяне на код за достъп до определен курс или курсове, като изборът е измежду 125 различни курса за ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“. Чрез този код учениците получават достъп до специализиран сайт, който съдържа разработени програми за обучение. Курсовете са интерактивни, съдържат видеоуроци, множество упражнения и тестове.

Ръководител на проекта е Надежда Калаузка – учител по ИТ и Информатика в гимназията, а администрирането му тази година е поето от Илиана Бицова.

За нас Академията е възможност ученици и учители да получат качествено ИТ обучение по най-актуалните технологии на Майкрософт.

T инка Попова, директор


 

 

Използвани ресурси

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access

Oще информация

Сайт на училището
Презентация
Брошура
Курсове
Microsoft IT Academy

Какви са приложенията и възможностите
Гимназията дава право на всички желаещи учители, ученици и служители да са обучават по курсовете на Академията. Рекламните кампании се правят от учители по ИТ и Информатика за записването на учениците за различните курсове.

За учители по ИТ се организират обучения, свързани с предметната област, която водят в момента. По този начин те се запознават със съдържанието и възможностите на Академията в тази област и така насочват учениците в зависимост от техните желания и нужди към съответните курсове.

Учениците от десети клас се насочват към курсовете, които изучават Windows, Word, Excel, Access (свързано е с изучавания материал за съответния клас по профилирана подготовка).

Учениците от 11 клас се насочват към курсовете, които изучават Power Point .

Много от учениците от ЕГ кандидатстват в европейски и американски университети и към документите за кандидатстване прилагат и сертификати от Академията. При желание те получават и препоръки за тези умения и така имат възможност да изберат по-добра специалност, обикновено свързана с областта на информатиката и информационните технологии.

Бъдещи инициативи
Ръководителите на проекта възнамеряват да организират през тази учебна година училищно състезание за учениците преминали курса на обучение. Повече информация по темата ще има скоро, обещават те.

Резултати и ползи
Предимството на онлайн обучението е, че ученикът може да се обучава сам от дома си или от всяко друго място (достатъчно е само да има връзка с Internet), като той сам определя темпото, с което да учи, в каква последователност да преминава през учебния материал.

Голяма част от учебните материали, както и тестовете, са на английски език, а за една езикова гимназия това е и шанс учениците да упражнят знанията си по езика в среда извън класно-урочната дейност.

Всеки един от обучаващите се, преминал успешно съответния курс, получава Сертификат за преминатото обучение. Сертификатът се издава от ЕГ по образец на Майкрософт. Тежестта на сертификата е същата, каквато е и на всеки един, издаден от друга обучителна организация – частна школа например, с разликата, че е гарантиран от името на Майкрософт, тъй като училището е легитимен член на програмата ИТ Академия. Сертификат се издава за всеки преминат курс.

„Сертификатът е гаранция за компетентност и конкуретноспособност както в страната, така и в чужбина“, споделя директорът на училището Тинка Попова и добавя, че доказателство за това е и фактът, че сертификатите се покриват не само от настоящите ученици и учители, но и от бивши възпитаници на гимназията, които в момента учат или работят в САЩ и Европа.

Към Академията очаквано има голям интерес от страна на настоящи и бивши възпитаници на гимназията, споделят преподаватели. Вниманието на учащи в момента в Германия, САЩ, Англия, Холандия и др. е логично, тъй като сертификатите се признават във всички страна, заради гаранцията давана от Майкрософт.

„Обучението в Академията в ЕГ доведе до разработване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението в училището. Курсовете в нея промениха стила на преподаване на учителите и това е една добра предпоставка за създаването на нова образователна среда, в която учещият променя своята позиция, подпомаган от учителя“, категорична е директорката на гимназията Tинка Попова.