Училища

Иновативността – ключ за успех в образованието

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg продължава темата с добрата практика на малкото училище в полски град, което достига до отлични резултати след въвеждане на проекта на Microsoft „Училище в Облака“.

Материалите досега:

Пилотната програма „Училище в Облака“ е стартирала преди около година – на 26 март и вече дава първите резултати. Те се изразяват най-вече със сериозното групово участие на учениците в разработването на съвместни домашни работи, видео-конферентни връзки между класовете. И разбира се с много други дейности.

„Проектът трябваше да изгради нов, по-добър модел на училището като понятие. Надяваме се, че този начин на функциониране на този тип заведения ще бъде възприет и от други институции“, коментира Сесилия Сжиманска-Бан.

Самото училище в Забки е пример за модерност в Полша. Една от причините е, че е създадено през 2010 г. и от самото начало залага на модерните технологии в обучението.

„В продължение на години Забки води политика, ориентирана изцяло в полза на неговите граждани, основно чрез иновативни решения. Училищата ни са първите в страната, които започнаха използването на електронни регистри, построихме най-модерната детска градина в страната, бяхме първите, които осигурихме безплатен автобусен транспорт за жителите. По отношение на образованието сме в челните места в Полша“, не крие задоволството си Роберт Перковски, кмет на общината.

Всичко това дава предимство на 3 ОУ в инициативата му да се включи в проекта, тъй като разполага с всичко необходимо, за да очаква успех от него.

„Първата ми работа като директор беше да намеря начин да подобря начинът, по който учителите са работили досега. Това е най-важното в съвременното образование. Още в началото вкарахме училището в електронния регистър, при това с наши средства, тъй като не бяхме включени в програмата на правителството“, обяснява директорът на школото Томаш Лукавски.

В момента училището разполага с три мобилни компютърни кабинета с по 16 лаптопа за всяка лаборатория. Има две стаи с настолни компютри, комютътизирана библиотека, четци за електронни книги, които могат да се заемат, както и ECDL (European Driving Licence Computer), която позволява сертифициране на компютърната грамотност. Всеки учител пък разполага с достъп до интерактивна дъска с лаптоп и достъп до интернет.