Ученици Училища

Иновативни школа въвели 20 нови учебни предмета

20 нови учебни предмета, свързани с дигитализацията, интердисциплинарно обучение, позитивна педагогика и гражданско образование са въведени в иновативните училища в страната.

Педагозите, които са ги разработили, създават изцяло нови учебни програми, с които преплитат знания и умения от различни области. За три години мрежата на школата с иновативен статут се разрасна от 184 на 395. В тях креативните и иновативни учители имат възможност да провокират интереса за учене у децата и да подобряват резултатите си.

Деветокласниците и десетокласниците с профил „Природни науки“ в СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица, вече имат обучение по дигитални природни науки. Новият предмет ще интегрира информационните технологии във всяка една от природните науки – биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда.

„Интегрирането на информационните технологии в природните науки ще съпътства учебното съдържание в общообразователната подготовка чрез визуализиране на обекти, процеси и явления, използване на виртуална лаборатория, онагледяване чрез анимации, видеоклипове и филми, разработване на схеми, диаграми и анализи. Поднесеното по нов начин учебно съдържание ще адаптира нивото на сложност на учебния материал спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем“, обясни директорът на училището Краси Аврамова. За да приложат иновацията, ще преподават общо шестима учители – четирима учители по природни науки и двама учители по информационни технологии. Обучението пък ще се осъществява в специализиран кабинет и лаборатория по природни науки и в компютърни зали.

Новият предмет „Културология“ в столичното 23 СУ „Фр. Жолио Кюри“ пък дава възможност на осмокласниците да изучават едновременно материала по музика и изобразително изкуство. В рамките на половин час всяка седмица децата се запознават с материята от специалисти в двете сфери, които се включват в образователният процес. Програмата за новия предмет пък е разработена съвместно с педагози по философия и български език, предвидено е и обучение за театрално майсторство.

„Целта на предмета е да развие и други умения. Даваме си сметка, че вървейки само по учебната програма, на децата им става скучно, те остават пасивни участници в образователния процес, а по този начин чрез техни проекти и часове, които се водят от специалисти от сферата на музиката и изобразителното изкуство, нещата придобиват по-различен поглед у децата.

„Надяваме се да успеем да променим отношението им към изкуството“, сподели директорът на училището Нина Чанева. За учениците от иновативната паралелка е планирано и провеждането на дебати по време на часовете по български език и литература. Знанията, които децата трябва да прилагат в час, засягат и математиката, и гражданското образование.

„Най-голямата ни цел е да отворим класните стаи и да направим учителите от различните предмети партньори, а не да контактуват помежду си само педагози от конкретна област. По този начин учениците ще свържат знанията от един предмет по друг“, допълни Чанева.

По какъв начин да поддържат добрите отношения в училище пък се учат децата от СУ „Димитър Благоев“ в Провадия, които карат часове по новия предмет „Училищна медиация“. Още през учебната 2016/2017 г. ученици и учители от школото участват в обучение за училищната медиация като начин за решаване на проблеми, а от следващата пък се сформира клуб към училището. В края на миналата годината школото кандидатства за иновативно училище и от 2018-2019 въвеждат нов факултативен предмет в учебната програма „Училищна медиация“. Той се провежда 2 пъти седмично и по него се обучават по 15 ученици от 9-и, 10-и и 11-и клас. След като приключат учебната година, ще получат сертификат и на тяхно място ще дойдат нови младежи. „Идеята за въвеждането на иновацията беше децата да умеят практически техники и умения за водене на преговори и управление на конфликти в ефективна комуникация“, обясни педагогическият съветник Недка Пенева, която води заниманията. Благодарение на заниманията в училището педагозите искат учениците да изградят култура на

миротворчество в общността в конкретни ситуации

в които децата попадат, да предават своя личен пример на връстниците си. „Целта е да се наложим като училище без агресия в региона. Откакто сме въвели предмета, е повишена комуникацията между учениците, те се социализират и разбират по-добре помежду си“, допълни Пенева. От тази годна в СУ „Димитър Благоев“ има и списък с медиатори от 12 ученици, които при заявление на родител или друго дете се отзовават да разрешат конфликт между други хлапета. Между тях не се провежда само един разговор, а няколко. След това има и период на наблюдение, в който младите медиатори проследяват дали продължават добрите отношения. Педагогическият съветник обаче успокои, че досега не е имало сериозни проблеми, с които да се справят.

Източник: monitor.bg