Ученици Училища

Иновативните подходи стимулират учениците

За повечето деца е скучно в училище, затова трябва да има нов тип учители, които да преподават по изцяло нов начин.

Столичното 137-мо средно училище „Ангел Кънчев“ е сред първите иновативни училища в страната. Преподавателите комбинират традиционното образование с модели за развитие на социални компетенции или така наречените „меки умения“.

Предметът История е бил сочен като един от най-скучните за учениците, сподели г-жа Станислава Никифорова. „За мен е огромно предизвикателство да направя този предмет интересен за тях и социалните компетенции ми позволяват да правя подобни неща, с които да проверяваме, провокираме, говорим, мислим и разсъждаваме по теми, които реално са част от нашия живот и са пряко свързани с историята“.

Според нея работата в екип е изключително трудно умение дори и за възрастните. „Да потиснеш собственото си его, да чуеш някой друг, да вземеш чуждото мнение и да го развиеш е нещо, което е трудно и изисква много практика“, смята учителката по история.

Иновациите в училището са били въведени първо в гимназиален етап. Резултатите на учениците са показали, че е много работещ модел и постепенно е бил приложен и в долните курсове. Към момента всички 1050 възпитаници на училището се обучават чрез въведените иновации.

„Работодателите имат проблем с кадри, които имат академични познания, но не умеят да комуникират, да работят в екип, да решават проблеми, смята директорът Владимир Миков. Именно модели за развитието на социални компетенции или така наречените „меки умения“ са свързани с иновациите в училището.

Директорът подчерта, че никой не изключва академичните познания, но ако се залага само на тази крайност, се губи целевата група.

В рамките на три години от получаването на статут на иновативно училище е създадена база данни, където се качват уроци, свързани с всяка отделна дисциплина. Във всеки урок са застъпени социални компетенции като набиране, търсене и управление на информацията, комуникативни компетенции, отсяване на грешната от невярната информация.

„С този подход се опитваме да накараме учениците да знаят кой е Пейо Яворов или Христо Смирненски, а не да трябва да знаят така, както е било винаги“, разказа Миков.

Основната функция на креативния учител, по думите му, е най-вече да бъде артист, да събужда в децата интереса към повече информация.

„Всеки един час е едно представление. Ако аудиторията и зрителите не са доволни, тук проблемът със сигурност не е в целевата група, а в начина, по който ти играеш постановката“, подчерта Миков.

„Ако ние искаме да изградим тези хора и те да отидат след това да работят в какъвто и да е бранш, те ще работят с други хора. Как да се научиш в училище да работиш с други хора, като ти цял живот гледаш врата на един човек, който е в ролята на ментор“, обясни директорът.

Сред основните цели на иновативното училище е да накара учениците да повярват, че социалните умения са важни.

Напоследък се говори за дигитализация, а в това училище са промотирани много от продуктите, които в момента се използват. Владимир Миков е на мнение, че това не е панацеята на нашето образование, защото изисква изключителен ресурс, а процесът е бавен.

Според него ако приемем, че един образователен софтуер може да се използва днес, след два месеца или една година той вече може да бъде скучен за тези, които го използват. Затова директорът залага на устойчивостта на въведената от него иновация в гимназията.

„Ние имаме свободата да направим часа такъв, какъвто ние преценим. Няма на кого да се сърдим, ако не си вършим добре работата“, отбеляза директорът във връзка с изказването на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, според когото промяната в образователната система трябва да настъпи от детските градини и училищата, а не от Министерството.

По думите на Миков единственият проблем, с който се сблъсква, е родителската намеса в работата на учителите. „Аз смятам, че ние сме достатъчно добри професионалисти, за да знаем как да работим.“

137-мо средно училище „Ангел Кънчев“ е първото в България, където ще бъде приложен инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии).

76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища в ЕС ще могат да се възползват от него. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Целта на ЕК е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища.

Този план на действие следва да подобри цифровите умения в Европа и да подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.

Източник: news.bg