Училища

Иновативен проект на 73-то СОУ-София спечели грант за $100 хил. в конкурс на HP

Проектът, с който българските младежи впечатлиха независимото международно жури, е на тема “Интерактивно образование по природни науки, математика и информатика”.
С гранта на стойност 100 хил. долара Hewlett-Packard финансира изграждането на кабинет за интерактивно обучение по природни науки, математика и информатика в 73-о СОУ, както и обучение на екипа от ученици и преподaватели за работа по проекта. Кабинетът е оборудван с най-модерни хардуер и софтуер за работа в интерактивна среда, включващи цялата нужна технологична НР инфраструктура и интерактивна дъска. НР дава възможност на младежите да обменят опит с ученици от цял свят, като им осигурява посещение на предстоящата годишна конференция „HP Innovations in Education”. Тя ще се състои в края на февруари 2010 г., в Сан Франциско, Калифорния.

Сертификатът за предоставеното финансиране бе връчен на Стела Запрянова, директор на 73-о СОУ от Ираван Хира, генерален директор на HP България, в присъствието на Йорданка Фандъкова, министър на образованието, младежта и науката и бивш директор на училището.
“Горд и щастлив съм, че отново български ученици демонстрираха на международно ниво, че когато в образователната ни система се работи правилно, те са равностойни на своите връстници и на запад, и на изток. Проектът, който учениците и учителите от 73-о СОУ предложиха, е прекрасен пример за това, което според нас би могло да се подобри в българската образователна система – двупосочната комуникация между преподаватели и ученици. Интерактивност означава когато двете страни активно обменят информация и мнения.

Проектът, с който българските младежи впечатлиха независимото международно жури, е на тема “Интерактивно образование по природни науки, математика и информатика”.
С гранта на стойност 100 хил. долара Hewlett-Packard финансира изграждането на кабинет за интерактивно обучение по природни науки, математика и информатика в 73-о СОУ, както и обучение на екипа от ученици и преподaватели за работа по проекта. Кабинетът е оборудван с най-модерни хардуер и софтуер за работа в интерактивна среда, включващи цялата нужна технологична НР инфраструктура и интерактивна дъска. НР дава възможност на младежите да обменят опит с ученици от цял свят, като им осигурява посещение на предстоящата годишна конференция „HP Innovations in Education”. Тя ще се състои в края на февруари 2010 г., в Сан Франциско, Калифорния.

Сертификатът за предоставеното финансиране бе връчен на Стела Запрянова, директор на 73-о СОУ от Ираван Хира, генерален директор на HP България, в присъствието на Йорданка Фандъкова, министър на образованието, младежта и науката и бивш директор на училището.
“Горд и щастлив съм, че отново български ученици демонстрираха на международно ниво, че когато в образователната ни система се работи правилно, те са равностойни на своите връстници и на запад, и на изток. Проектът, който учениците и учителите от 73-о СОУ предложиха, е прекрасен пример за това, което според нас би могло да се подобри в българската образователна система – двупосочната комуникация между преподаватели и ученици. Интерактивност означава когато двете страни активно обменят информация и мнения.

Само тогава, независимо дали става въпрос за бизнес или академични иновации, можем да се възползваме напълно от човешкия потенциал. HP ще продължава да инвестира в развитие на образованието на българските ученици и студенти”, заяви Ираван Хира.

В рамките на програмата на HP „Иновации в образованието”, компанията провежда всяка година конкурс за региона на Европа, Близкия изток и Африка за иновативни проекти в образованието за висши и средни училища, в областта на природните науки, математика и информатика. Кандидатстването става само онлайн и проектите се разглеждат и оценяват от независим международен екип на HP. Предоставянето на грантове за стимулиране на иновациите в образованието са част от глобалната стратегия на HP за социално развитие. Над 1000 образователни институции, в повече от 40 страни по света, развиват проекти за мобилни технологии с подкрепата на HP. В последните 20 години HP дари повече от 700 милиона евро в брой и оборудване на училища, университети и други неправителствени организации, свързани с образованието. Само за периода 2004-2008 г. компанията инвестира близо 43 милиона евро в подобни проекти. Българските учебни заведения също имат своето място на образователната карта на НР, като през последните 3 години фирмата е вложила над 600 хиляди долара в проекти, свързани с образованието.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/