Учители

Иновативен модел за интерактивни класни стаи за работа с таблети

РУО на МОН – София-град

30 СУ „Братя Миладинови“

Център за високи постижения в образованието
към 134 СУ „Димчо Дебелянов“ – София

съвместно с Брейнуер ЕООД

организират

Семинар
„Иновативен модел за интерактивни класни стаи за работа с таблети“

на 28 ноември 2016, понеделник

Семинарът е насочен към директори и учители, отговорни за внедряването на информационни и комуникационни технологии в учебния процес в училище. В него ще бъдат представени иновативен модел на технологични решения за обучение в клас, при които по време на час активно се използва интерактивен дисплей/дъска, смартфон и таблет за всеки ученик. Натрупаните резултати от постиженията на учениците се обработват автоматично. Наличието на облачна услуга към модела позволява да бъде направен анализ на постиженията, както по таксономията на Блум, така и по отношение на изучавани раздели от учебния материал.

 Участниците в семинара ще могат да видят как моделите се използват в 1 СУ „Пенчо Славейков“, 2 СУ „Емилиян Станев“, 30 СУ „Братя Миладинови“, 51 СУ „Елисавета Багряна“, 138 СУ „Васил Златарски“ и 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Ще бъде направена демонстрация на място на основни функции от системата с участието на публиката.

Участниците ще получат информация за възможността да ползват вариант на представената система безплатно.

Предварителна програма

10:30 – 10:40

Откриване

Ваня Кастрева, началник РУО на МОН – София-град

Ивайло Иванов, ръководител на Център за високи постижения в образованието

10:40 – 10:55

Представяне на модела One-to-Oneза иновативно обучение чрез работа с таблети за всеки ученик

Ивайло Иванов, ръководител на Център за високи постижения в образованието

10:55 – 12:00

Представяне на опита на 5-те пилотни училища за внедряване на
модела
One-to-One

12:00 – 12:15

Възможности на програмата Smarter Educational Movement
за внедряване в българските училища*

Самс Янг, мениджър Международни връзки, AClass, Тайван

*Ще бъде осигурен симултантен превод на български език

Заявки за участие се подават до 26 април 2016г. с попълване на електронен формуляр в уеб страницата на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ – www.hebrewschool-bg.org

Участието в семинара е безплатно!