Учители

Инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието“

Да се дадат повече възможности на училищата

Целта на инициативата “Партньори в познанието” е да даде възможност на училищата да подобрят обучението на учениците с помощта на развитието и лидерството на учителите. Посредством “Партньори в познанието” Майкрософт си партнира с експерти в областта на образованието и разработването на учебни програми с цел да предложи високачествено обучение и възможности за развитие на учителите, материали, които да подпомагат успеха в клaсната стая, както и възможности за съвместна работа с колеги в мрежата.

В Майкрософт вярваме, че използването на информационните и комуникационни технологии (ICT) в образованието може да бъде мощен катализатор за подобряване на преподаването и ученето за всички. В крайна сметка, образованието променя животи, семейства, общества и нации. Борим се да създадем устойчиви дългосрочни модели за успеха на промените в образованието, като свързваме материалите, практиките и програмите си с лидерите в областта на образованието и с правителствените лидери.