Институции

Индексират заплатите на работещите в училища и детски градини

Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета подписаха синдикатите и ръководството на Министерството на образованието и науката, съобщиха от МОН. Според условията, с отпуснатите пари по Закона за държавния бюджет за 2018 г. за системата за предучилищно и училищно образование трябва да се увеличи минималната работна заплата за страната, както и вноските за фонд „Пенсии“ за 2018 г.

Ако училищата са получили повече пари с новата формула за разпределение на средствата за делегираните бюджети и имат остатък, ще трябва да увеличат индивидуалните работни заплати на служителите. Предвижда се и допълнително възнаграждение за участие в екипите, които издирваха отпаднали от училище деца и за провеждане на допълнително обучение на ученици, които имат трудности в клас.

С предоставените пари директорите на училищата и детските градини приоритетно ще разкриват места за психолози, педагогически съветници или социални работници.

В детските градини една щатна бройка ще бъде разкривана при над 250 деца. В училищата – за над 400 ученици. Директорите ще трябва да увеличат с 0,5% средствата за диференцирано заплащане за постигнати добри резултати на преподавателите.

Източник: news.bg