Ученици

Инвестицията в образование намалява инвестицията в социалната система

Учениците от ромски произход ще получават по 24 лева от държавата по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“. Проектът се реализира от Министерството на образованието и науката през Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства съвместно с Ромския образователен фонд. Сумата на практика е по-малка, отколкото се отпуска за стипендии за успех. Инвестицията в образование намалява инвестицията в социалната система, обясни министърът на образованието Меглена Кунева.

Тя припомни, че участието на МОН в проекта за подпомагане на обучението на ученици от ромски произход е 40%, т.е. държавата гарантира едва 12 евро (или 24 лева) от общия размер на стипендиите. Останалите 60% от предвидени 30 евро за стипендии се дават от Ромския образователен фонд. Кунева посочи, че държавата отпуска стипендии за успех в размер между 35 и 50 лева. За тази година от бюджета на министерството са отделени близо 21 млн. лв за различни видове стипендии за  учениците след VIII клас.

Източник: МОН