Мнения

Инвестиционните фондове Eleven и LAUNCHub са новите партньори на Microsoft Ventures

Microsoft ще си партнира с инвестиционните фондове Eleven и LAUNCHub в усилията за насърчаване на предприемачеството в сферата на ИТ в България и за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Корпорацията работи с двете организации от самото им създаване през 2012 г., като активно е подпомагала развитието на стартиращи компании чрез менторство, безплатни технологични ресурси и бизнес контакти.

Настоящото партньорствона Eleven и LAUNCHub с Microsoft Ventures предоставя изключителни възможности, тъй като има глобален обхват. За начало то ще се фокусира върху идентифицирането на стартиращи компании от региона на ЦИЕ, чиито проекти имат потенциал за пазарна реализация и растеж. Microsoft ще предостави свои международни експерти, които да се включат в менторските програми на двата инвестиционни фонда, ресурси за стартъпите като софтуерни инструменти, тестови устройства и поддръжка в подготовката на проектите им за представяне на международни пазари.

„Microsoft подкрепи стартъпите на Eleven oще от самото зараждане на акселератора със своята програма BizSpark. Това е причината да сме много щастливи, че дойде моментът да изведем партньорството ни на следващо ниво.Microsoft Ventures доказа, че развитието на иновативни бизнесие от изключителна важностза корпорацията. Подкрепата, която Microsoft предоставя на стартиращите компании в Централна и Източна Европа под формата наекспертиза и технологични ресурси е показателназа потенциала на стартъп екосистемата в региона. Изграждането на стабилна общност около нашите компании е една от основните ни цели и сме уверени, че партньорството ни с Microsoft е още една сериозна стъпка към постигането ѝ“, сподели Даниел Томов, управляващ партньор в Eleven.

Усилията от страна на Microsoft през последните години за осигуряване на лесен достъп за стартиращитекомпании от дигиталната сфера и подпомагането им в използването на инструменти, платформи и услуги за разработка на софтуер (BizSpark), както и в създаването на мрежа от контакти в тази сфера,е нещо, за което екипът на LAUNCHub вярва, че наистина допринася вускоряване на развититето на предприемачеството. Партньорството, което стартираме e хубав пример за споделената ни обща цел да помогнем на най-талантливите екипи от ЦИЕда се развиват и да растат”, каза Румен Илиев, партньор в LAUNCHub.

За партньорствата на Microsoft Ventures корпорацията се обръща към най-обещаващите венчър фондове и акселератори, които имат ключова роля за местната и регионална стартъп екосистема. Идвата инвестиционни фонда Eleven и LAUNCHub са партньори по YouthSpark програмата на Microsoft BizSpark, която предоставя софтуер и поддръжка на стартиращи компании. В допълнение Eleven и LAUNCHubимат възможността да селектират и предлагат компании, които развиват проекти, базирани на модела софтуер като услуга (SaaS), за получаване на допълнителни облачни ресурси от BizSpark.

Microsoft представи BizSpark инициативата си като част от програмата YouthSpark преди повече от 3 години с идеята да помага на технологичните стартъпи в периода след създаването им. Днес, BizSpark осигурява ценна помощ на над 45 000 стартиращи компании по света, като в България те са над 200. Радвам се, че Microsoft намира съмишленици като Eleven и LAUNCHub в стремежа си да осигурява витална бизнес среда за младите предприемачи, защото те са част от МСП общността, която осигурява работа на над 87 милиона души в региона на Европа* и са източник на технологични иновации, които развиват не само ИТ сектора, но и обществото ни“, каза Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

„Българският офис на Майкрософт винаги е бил активно ангажиран с успеха на стартиращите компании в страната. Програми като BizSpark, които предоставят целия софтуер на корпорацията безплатно, са оромно улеснение за екипите, а самите представители на компанията са винаги готови да помогнат с допълнителни консултации и контакти. Страхотно е да видим, че тази инициативност прераства в глобално сътрудничество. Подобни партньорства ще направят стартирането на бизнес още по-лесно и се надявам, че повече компании като нас ще се възползват от предоставените възможности”, заяви Кирил Русев, съ-основател и управител на Jumpido, компания от портфолиото на LAUNCHub, разработваща софтуерни решения за забавно поднасяне на образователни теми по математика в началното училище.

За мен програмата на Microsoft BizSpark дава невероятни възможности и практчиески инструменти за един стартиращ бизнес. Чрез неямладите предприемачимогат да използватнай-новите технологии като Windows Azure и Visual Studio безплатно, което им дава възможност да намалят своите разходи и да се фокусират върху разработката на проедукта. Екипът от млади и талантливи хора,работещи за Майкрософт са винаги готови да помогнат със съвет или информация. За мен именно по този начин се изгражда модерна екосистема от талантливи и предприемчиви хораи се радвам, че мога да съм част от нея”, сподели Димитър Георгиев, управител на GymRealm. Компанията на Димитър е получилаинвестиция от Eleven и е подпомагана от Microsoft чрез предоставяне наоблачни Windows Azure ресурси на стойност 60 000 щатски долара.

Допълнителна информация:

Microsoft Venturese координирана глобална програма за стартиращи компании, на които предлага инструменти, ресурси, експретиза и навлизане на пазара чрез осигуряване на менторство, технологични съвети, финансиране, съвместни възможности за продажба и други ползи. Програмата има холистичен подход за унифицрането на съществуващи инициативи в стартъп сферата и за разширяване на подкрепата за най-обещаващите млади компании.

Eleven е активен инвеститор през ранните фази на стартиращи иновативни стартъпи в ЦИЕ. Eleven предоставя финансиране в размер на до 25 000 евро за доказване на концепция по време на 3-месечна акселераторска програма заедно със споделено работно пространство, менторство и възможност за последваща инвестиция до 200000евро.

LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and SeedFinancing” от съвместната инициатива JEREMIE на ЕИФ и ЕК. Фондът има вече 35 компании в портфолиото си с фокус върху дигиталната сфера. Инвестициите на Фонда в отделните компании варират между 30 000 и 200 000 евро. Общият размер на инвестираните средства до момента е близо 3 милиона евро.