Импорт от АдминПро

За да започнете работа в новата учебна година е нужно да импортирате данните от АдминПро.

От меню Учебна дейност изберете подменю Импорт от АдминПро

Натиснете бутон Избери и посочете файла Data.mdb от папката в която е инсталирана програмата. В полето код за криптиране въведете кода, който ви е изпратен по електронна поща. Изберете бутон Импорт