Училища

Има съгласие за повишаване на субсидията за качество в университетите

„Има съгласие за въвеждането на борд във висшите училища, в който ще влизат ректорският съвет заедно с финансист, юрист и представител на студентите, както и повишаване на субсидията за качество“, обяви в интервю за „Труд“ министър Анелия Клисарова.

„Сега тя е в рамките на 4%, искаме да стане 20 на сто. Държавата ще финансира обучението там, където повече студенти избират да отидат, защото знаят, че после ще имат бърза реализация. Качеството ще се мери по ясни показатели“.

Никакъв субективизъм – отчитаме колко преподаватели са на основен трудов договор само в един университет, както и колко имат публикации с импакт-фактор в престижни списания и т.н. Само конкретни данни. Консенсус е постигнат и по обвързване на производството на специалистите с пазара на труда и реализацията на студентите.