Ученици

Има ли и кои са така наречените проблемни деца?

Ако може да се каже така, има „проблемни“ родители, които не знаят и не познават децата си, улисани в личните си битовизми, забравят че са родители, губят връзка с децата си, не им оказват подкрепа и опора, децата се губят и се стига до тези грозни етикети “ проблемно дете“. А те се нуждаят от любов, разбиране, подкрепа, изслушване, разговор. Тъжна картинка, много тъжна! Така коментират темата с така наречените „проблемни деца” преподаватели от форума на teacher.bg.

Споед тях, тези ситуации се създават именно от проблемните деца. А колко от родителите съзнават и приемат, че децата са им проблемни? Повечето преподаватели смятят, че „няма проблемни деца, има ситуации и казуси за решаване”! Когато ги няма родителите, децата се чувстват сами и изгубени. Изграждат преграда и търсят свой начин за оцеляване, който не винаги е удачен. Така се създават „проблемните деца”, смятат от съсловието.

Повечето учители са на мнение, че „проблемната държава” ражда „проблемни деца”, като проблемът всъщност не е в самите деца, а напълно извън тях!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg