Мнения

Имаме повече студенти отпреди десет години

Студентите у нас към настоящия момент са повече отколкото са били преди десет години, показва справка с националната статистика. В момента висше образование в България изучават около 280 хил. души.

Пикът обаче е бил през академичната 2009/2010 г., когато бройката е била с 3 хил. повече отколкото сега. За 2010/2011 тя намалява с 2 хил.

230 000 са студентите в държавните висши училища и още около 50 000 в частните. Повече от 11 000 са чуждестранните студенти, четем в сайта vesti.bg.

През 2011 г. сме имали на 64 хил. нови висшисти. Дамите се оказват по-ученолюбиви – с дипломи през тази година са 39 хил., докато мъжете  – 25 хил. Степените бакалавър и магистър през миналата година са получили 55 хил. висшисти, професионален бакалавър са станали 7 хил. висшисти, а доктор – 638 души.

В същото време анализ на Евростат за висшето образование в ЕС показва, че близо половината (43%) от студентите в България изучават модерните специалности бизнес администрация и социални отношения. По-малко от 20% от бъдещите висшисти се обучават в специалности в сферата на промишлеността и строителството. По под десет процента се падат на дисциплини в услугите, хуманитарните науки, изкуството и здравеопазването. Селскостопанското минало на България съвсем скоро ще остане единствено далечен спомен с малко над 2%, обучаващи се да поемат лидерска роля в областта на агрономството и ветеринарните науки.

През академичната 2011/2012 г. в ЕС е имало 27 млн. студенти, посещаващи 4000 учебни заведения. Четири от страните членки на съюза – Германия, Англия. Франция и Полша могат да се похвалят с повече от 2 млн. студенти в своите висши училища. Румъния пък има около 1 млн.

Дипломиралите се висшисти са 4.5 млн. Социалните науки, бизнесът и правото са предпочитани от 36%.

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 годишните с висше образование в ЕС трябва да бъде поне 40 на сто. През миналата година този процент е малко над 30.

В момента в Ирландия, Люксембург, Швеция, Англия, Норвегия и Швейцария около 40 на сто от 30-34-годишните мъже и жени са висшисти.

Според анализа на Евростат най-новите инициативи в областта на образованието включват усилия за развитие на връзките между университетите (и учебните заведения изобщо – б.р.) и бизнеса, за да се стимулира обмена на добрите практики и да се решават общите проблеми.