Училища

“Икономика“ и “Администрация“ най-засегнати от намерението на МОН за ограничаване на приема в университетите

Проектът според който държавата ще фокусира вниманието си върху определени специалности, приемът за които ще бъде по-добре финансиране, определя и методиката, по която ще се определя как точно да бъде намален приемът на даденото висше училище.

Това става, като броят на приетите в последната година студенти бъде умножен по специален коефициент. Той се състои от три компонента – оценката за цялостната дейност на даденото висше училище от Националната агенция за оценяване и акредитация, резултатите от научната дейност на вуза, като се вземат само международните бази данни и броя на докторските програми, и реализацията на завършилите студенти.

За да бъде оценена последната, се мерят процентът на студентите, останали безработни след завършването, и делът на онези, които действително работят по специалността си.

Най-силно орязан ще бъде приемът при онези специалности, чиято оценка от НАОА е под 6,5, имат над 6% безработни абсолвенти и под 30% работещи по специалността си млади хора, за които дипломата е нещо повече от лист хартия.

На базата на тези данни може да се види, че в специалности като „Икономика“ и „Администрация и управление“, които са с този най-нисък резултат, орязването на приема ще бъде наполовина. Толкова ниска реализация и оценка от НАОА има например икономиката в Техническия университет на Габрово. Тракийският университет също се вписва в тези параметри по отношение на реализацията, но оценката му е малко по-висока – 7. За сметка на това те ще бъдат поощрени да развиват други свои специалности, по които оценката им е по-висока.

Онези вузове, при които икономиката е с най-висок резултат и по трите показателя, ще могат обаче да поискат дори с 25% увеличение на студентите, ако капацитетът им го позволява. С право на по-голям прием ще бъдат специалности като право, медицина и хуманитарни науки, сигурност и отбрана.

При тях носителите на най-ниска оценка ще трябва да редуцират броя на студентите си също наполовина, но онези, които са с високи резултати, ще могат да приемат с 35 на сто повече студенти. Най-голямо увеличение могат да поискат специалностите, които са в приоритетния списък. Тези, които имат ниски оценки, ще редуцират приема си само с 40 на сто. Отличниците обаче ще могат да поискат до 75% увеличение, ако капацитетът им позволява това.

Тяхната оценка от НАОА задължително трябва да бъде над 9 по десетобалната система, безработните абсолвенти да са под 2 процента, а онези, които работят по специалността си, да са над 65 на сто.

До 10 април ректорите трябва да представят заявките си за това какъв брой студенти искат да приемат, а МОН ще внесе своето предложение пред министерския съвет в десетдневен срок.