Мнения

Икономиката навлиза сериозно в ученическия живот от девети клас

Що е данък и какви видове данъци има? Какво е значението на данъците? Това са част от темите, предвидени за изучаване в девети клас по новия предмет „Технологии и предприемачество“. Такива са намеренията на МОН според работните варианти на новите учебни програми.

Учениците в този клас едновременно ще се ориентират професионално и ще учат за някои от основните положения в икономическия живот на страната.

Една от предвидените теми е за участието и намесата на държавата в стопанския живот. Тийнейджърите ще трябва да могат да правят разлика между държавна намеса и държавно управление, пише „Стандарт“.

Понятията „монопол“ и „олигопол“ също ще бъдат разисквани и учени. Ще се наблегне на обучението чрез игра, като децата ще управляват виртуални банки, посредством различни решения за развитието им. По това време ще научат и значението и влиянието на тези финансови институции върху обществения и икономически живот на страната.

Една от темите предвижда децата да учат за иновациите и сами да предлагат иновативни идеи за развитие на собствен бизнес. Тук се учи и за основните правни форми при основаването на собствена фирма.

Анализират се основните пунктове в дейността на предприемачите, включително поемането на обоснован риск и управлението на риска. Очаква се децата да могат да анализират и значението на конкуренцията.

Ще се дадат базови познания по темата за връзката между икономиката и правото в частта, която засяга трудовите правоотношения. Ще се учи за застраховки, интелектуална собственост и авторски права. Сред темите още са маркетинга и потребностите на пазара. Неща, които се учат в университета – като бизнес план например, ще бъдат застъпени с основни понятия още тук.

Учениците ще се научат да правят презентации и да презентират.

Предметът се изучава с 90 часа в девети клас, като значителна част от обучението ще минава като ролеви игри, симулации и решаване на казуси. Предвидено е 56% от времето да се използва за нови знания, а останалото – за обобщаване, упражнения и преговор.