Мнения

Изследователски екип по проект “Студентски практики“ представи документи на ДС

Вчера в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя представянето на два нови сборника „Държавна сигурност и спортът“ – част І и част ІІ и „Държавна сигурност и туризмът“ от поредицата „Из архивите на ДС“ на Комисията по досиетата.

В обработката, окомплектоването и подготовката за публикуване на сборниците се включиха и осем студенти от Историческия факултет на СУ, практиканти по проект „Студентски практики“ (http://praktiki.mon.bg/sp), изпълняван от Министерството на образованието и науката.

В помощ на изследователската група, която е подбрала и подготвила за издаване документите на бившата Държавна сигурност студентите са придобили много добри практически умения, запознали са се с организацията на работата в най-строго охранявания архив в страната.

„Документите на Държавна сигурност отразяват спорта през призмата на държавната политика, от една страна от гледна точка на участието на българските спортисти в престижни чуждестранни прояви, а от друга – разузнавателната й дейност в други държави“, сподели по време на откриването ръководителят на изследователския екип и академичен наставник по проект „Студентски практики“ доцент д-р Костадин Грозев.

„От данните, публикувани в сборниците личи ясно как през периода на Студената война спортът и туризмът са използвани като мащабни пропагандни инструмент за нуждите на държавата“, обобщи Татяна Кирякова, член на Комисията в първия й мандат и ръководител на отдел публични дейности в момента.

Студентката София Трифонова, която в момента завършва трети курс в специалността „Минало и съвремие на Югоизточна Европа” разказа подробно за своята практика в Комисията.

„Изключително доволна съм от практиката си в Комисията по досиетата, където се научих на неща, които нямаше как да придобия при изучаване на теория. Придобитият практически опит ще ми позволи да получа по-добро професионално развитие, нещо към което се стремя още от избора на висше образование“, допълни Трифонова, която благодари специално на своя ментор и своя академичен наставник.

Партньорството между изследователите от СУ „Св. Климент Охридски“ и Комисията по досиетата продължава с подготовката на следващите документални сборници като желанието им е да продължат и с привличането на практиканти, които да обучават практически за работата на изследовател на интересните документи за нашето близко минало.