Ученици

Изпълнение на трета фаза на проект “Студентски стипендии“

На 04.06.2015 г. в 10:45 часа в София хотел Балкан, зала „Сердика“, ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от изпълнението на третата фаза на проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“.

Информацията предава Пресцентърът на МОН.