Ученици

Изпробват нов модел в пернишко училище

Заместник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков призова учителите от V Средно  училище  „Петко Рачов Славейков” в Перник да се включат активно в проекта „Твоят час“ на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да подкрепят и развият талантите на децата.

За решаване на проблеми като безпричинни отсъствия и ниска родителска активност училището си сътрудничи с фондация „Амелипе“. В училището през новата учебна година ще бъде внедрен моделът ученици-наставници, с което се очаква намаляване на рано отпадащите.

В училището се обучават 270 ученици от I до XII клас, като част от децата са от ромски произход. Работата по проекти като „Добрите неща”, „Екоучилища” и „ Всеки ученик ще бъде отличник” дава на учениците висока гражданска и екологична култура, гордеят се учителите. 

Източник: МОН