Мнения

Изпитът по литература в СУ включва и неизучавани творби в училище

Оценка от конкурсен изпит по чужд език ще бъде вход за Българска филология в Алма матер през следващата учебна година. Това става ясно от обявената вече кандидатстудентска кампания в Софийския университет. И през следващата учебна година матурата ще бъде вход във висшето училище. При балообразуването обаче тя ще носи по-малък коефициент от бележката от конкурсния изпит, съобщава „Монитор“.

При шест от общо 108 специалности оценките от матурата няма да служат за вход. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

Традиционно и тази година най-голямото висше училище ще има две изпитни сесии, като приемът на заявления започва на 20 февруари. Крайният срок за записване на първата е 10 март, а за втората – 19 май.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 19 март – 23 април, а втората – в съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни.

Променя се форматът на кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история на България, като вместо писмена разработка той ще е под формата на тест плюс тема.

Изпитът по български език и литература ще се състои от две задължителни части: тест с 50 въпроса и създаване на аргументативен тест, есе.

Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 от точките са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата за аргументативния текст може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до 3 страници.

Тестът включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове. Въпросите, проверяващи литературните познания и умения на кандидатите, са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителна и профилирана подготовка за 11 и 12 клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.

Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са на основа на учебното съдържание по история на България за XI клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система.

Източник: dnes.bg