Институции

Изпитът по география за кандидат-студенти в Алма матер ще бъде на 15 април

Изпитът по география за кандидат-студенти от първата изпитна сесия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои на 15 април от 14.00 часа. Това съобщи пресцентърът на висшето училище. Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за девети клас, а останалите 60 – от учебния материал за десети клас.

Изпитът продължава три часа. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка, а не на самия тест, чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви /А, Б, В, Г/ за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор.

При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидат-студентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100. Правилните отговори ще се публикуват в страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита.

Източник: novini.bg