Ученици

Изпитните материали за ДЗИ по желание и за НВО по КОО Обществени науки, ГО и Религия

Изпитни материали за държавния зрелостен изпит по желание:

РУСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7395

МАТЕМАТИКА
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7396

Изпитните материали за националното външно оценяване по КОО„Обществени науки, гражданско образование и религия“ за 7. клас можете да свалите от линка по-долу:

КОО„Обществени науки, гражданско образование и религия“
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7394

Изпитните материали по предмети за държавния зрелостен изпит по избор:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Изпитните материали по математика за националното външно оценяване за 7. клас можете да свалите от линка по-долу:

МАТЕМАТИКА, 22 май 2015 г.

Изпитните материали по български език и литература за държавния зрелостен изпит и националното външно оценяване за 7. клас можете да свалите от линковете по-долу:

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 20 май 2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 20 май 2015 г.