Училища

Изпити и в УНСС

Повече от 4000 кандидат-студенти днес ще се явят на предварителен изпит в УНСС. Първите два от общо четирите, обявени от ВУЗ-а са днес.

Точно в 9:00 ч. започна изпитът по български език и литература. В 14:00 часа пък започва изпитването по география.

И двата изпита са от типа ЕПИ (на хартиен носител). Точно 4041 са записалите се кандидати. Общият брой на кандидат-студентите, които са положили или заявили участието си в приемни изпити в УНСС до момента, е 8579.

Всеки месец до юни включително ще се провеждат електронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ). Досега на тях са се явили 2077 кандидат-студенти. Всички изпити продължават три астрономически часа.

Следващите изпити са след седмица – 8 април. По математика започва в 9:00 часа, а по история на България в 14:00 ч.