Институции Ученици

Изпитите по националното външно оценяване в 10-и клас не са матури

За първи път в края на учебната 2019/2020 година ще проведе задължителното външно оценяване по български език и литература и математика в 10 клас. То ще включва материал от 8-и до 10-и клас включително.

Външното оценяване беше въведено с новия закон, с който гимназиалното образование се разделя на два етапа, а първите ученици по новата програма ще завършат 10-и клас през 2020 година.

Всички ученици, които в момента са в 9-и клас, подлежат на това външно оценяване, обясни по БНР Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Тя посочи, че изпитите по националното външно оценяване в 10-и клас не са матури и няма да попречат на учениците да получат свидетелство за завършен първи гимназиален курс за разлика от зрелостните изпити, които са задължителни за получаване на средно образование.

Национално външно оценяване се провежда в края на 4-и, 7-и и 10-и клас и просто измерва нивото на усвояване на знания в края на всеки етап, каза Костадинова.

В рамките на националното външно оценяване в 10-клас задължителни са изпитите по български език и литература и по математика, по желание учениците могат да се явят на изпити по чужд език и информационни технологии.

Според Костадинова е добре учениците да се явят и на допълнителните изпити, защото това ще даде възможност в свидетелствата за завършен първи гимназиален етап да бъдат записани и тези резултати. При чуждия език това може да стане, ако резултатът от изпита е над 60% от общия брой точки, а при дигиталните умения – при резултат над 50%. Това ще им даде възможност на следващия етап от образованието да имат сертифицирано ниво, добави тя.

Изпитът по български език и литература ще включва тест, въпроси с кратък свободен отговор и задача за създаване на текст, а този по математика ще е подобен – тест, кратък свободен отговор и аргументирано разписване на задача. Моделите на изпитите ще бъдат оповестени до края на сегашната учебна година.

В удостоверението за завършен първи гимназиален етап ще бъдат записани оценките, които учениците са получили през него при вътрешните оценявания, както и точките, получени на националните външни оценявания като процент от максималния брой.

С оценките, получени на националното външно оценяване, учениците ще могат да кандидатстват в допълнителните паралелки за продължаване на образованието в 11-и и 12-и клас.

Тези, които по някаква причина не искат да продължат образованието си, могат да се насочат към пазара на труда и да започнат работа, но във всеки един момент могат да се върнат в училище и да завършат средното си образование, посочи още Евгения Костадинова.

Източник: investor.bg