Ученици Учители

Изпитват и пишат оценки дистанционно от днес

От тази седмица ще може да се изпитва и да се поставят оценки в режим на дистанционно обучение. Предложението на министър Красимир Вълчев получи подкрепата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

На старта на дистанционното обучение преди три седмици указанията бяха да се правят само преговори, упражнения и обобщения. През втората седмица се премина към предаване на нови уроци. Сега се добавя и поставянето на оценки, защото учебната година напредва.

Решението от заседанието на Отрасловия съвет днес е всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистанционно обучение да бъдат изплатени. Изискването е обаче учителите да са водили обучение в електронна среда 5 астрономически часа на ден, което включва и подготовка на уроците. Това означава поне 25 часа при петдневна работна седмица. Преподавателите, които по принцип работят с договор за по-малък норматив, ще получат също възнагражденията си за часовете, които са провели.

Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал – по електронен начин, както и да се вписват часовете в електронния дневник.

В периода от 13 до 16 април, когато трябваше да е пролетната ваканция, ще бъде въведен облекчен дистанционен учебен режим, който да разтовари учениците. В зависимост от спецификата на училището, от 2 до 4 часа на ден може да се акцентира върху занимания по интереси  – за физически дейности, изобразително изкуство и музика. Друг вариант са  занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа.

Източник: marica.bg