Мнения

Изнесеното обучение на МУ-София било незаконно?

Организацията на изнесено обучение от Медицинския университет-София в чужбина е било незаконосъобразно и това е записано в становище на  Министерство на образованието и науката още през 2013 година. Това заяви главният секретар на министерството Красимир Вълчев, по повод твърденията на бившия ректор на университета акад. Ваньо Митев, че е имал разрешение да бъде открит изнесен център за обучение на студенти в Швейцария и Италия.

По думите на главния секретар, терминът „обслужващи звена“, какъвто е въпросният център, се тълкува в Закона за висшето образование като учебни бази, работилници или библиотеки, в които не се извършва обучение.

Обучение се извършва в основни звена. Има ясни законови разпоредби, които не са били спазени през 2013 година. По тогава действащото законодателство Медицинският университет не е имал право да обучава студенти в тези центрове. Това становище на МОН е било предоставено на МУ-София през 2013 година, а тази година е отразено в одитния доклад за висшето училище.

С промените от тази година в Закона за висше образование беше регламентирано изнесеното обучение и то става с решение на Министерски съвет. И към този момент подобно решение на МС липсва за което и да е висше училище в страната, допълни Вълчев.

Източник: МОН