Учители

Изненадващи добавки чакат учителите?

Преподавателите, които преподават на деца от ромски произход в детските градини и училищата да получават бонус към заплатата си, обсъжда като идея МОМН, пише всекидневникът „Труд“.

Проектът е част от общоевропейска програма за намаляване на броя на децата, които отпадат от просветната система.

Причините да се напуска училище сред ромите започват от ниските доходи в семействата и завършват с трудностите им с материала и честите конфликти със съучениците им.

От Брюксел са категорични, че в процентно изражение отпадащите трябва да са под 10 % в целия Европейски съюз. В момента този процент е 14.

Само в осем държави – Австрия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Финландия и Чехия, са изпълнили нормата. Но в Португалия, Малта и Испания почти 30 на сто от децата излизат от училище, без да са го завършили.

Ние сме по-близо до отличниците с 12% отпаднали.

Причината за грижата на Европейския съюз е в прогнозата, че квалифицираната работна ръка рязко ще намалее след няколко години, уточнява изданието.

Колкото до учителите, програмата е отличен финансов стимул за работа им с деца от ромското малцинство. В момента има педагози, които категорично отказват да приемат такива деца, тъй като се притесняват, че родителите на останалите ще ги преместят от класа.

Парите за българските учители, които ще работят по т.нар. интеркултурна компетентност, ще идват чрез програмата за диференцирано заплащане, като точната сума ще се решава от директора и ше зависи от конкретния бюджет на училището.