Училища

Изнасянето на информация за матурата ще струва гонене от изпита

Зрелостници, които изнасят данни за съдържанието на матурата или изпитни материали, ще бъдат гонени от изпита. Това вече е изрично записано в проект на наредба за организация на държавните зрелостни изпити, информира „Стандарт“.

В новия документ, който променя сегашната Наредба 3, детайлно се изброяват случаите, в които абитуриентите се отстраняват от матурата и работите им се анулират. Досега това обикновено се записваше в заповед на министъра за сигурността при провеждането на съответния изпит.

В нея обаче се посочва най-общо, че работата на зрелостника се анулира при установен опит за преписване и подсказване.

В новата наредба вече се указва изрично, че зрелостникът се отстранява от изпита и сградата, ако преписва от пищов, от работата на друг абитуриент или от данни, съдържащи се в технически устройства – мобилен телефон, таблет, калкулатор.

Гони се и зрелостник, който използва някакво техническо средство за комуникация. За нарушенията се съставя протокол, подписан от двамата квестори. Работата на този зрелостник не се оценява, но той си запазва правото да се яви на следващата матура.
Преди време от МОН се бяха заканили да лишат преписвачите и от право да се явят на поправителен зрелостен изпит и така да загубят възможността да вземат диплома и кандидатстват.