Мнения

Изложение на ЕП 2014-2020 в София

На 28 май 2015 г. от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия мавзолей) се проведе изложение под наслов “Една посока, много възможности”. Събитието събра на едно място експерти от всички европейски програми за периода 2014-2020 г., които предоставят информация и материали за актуални процедури за кандидатстване с проектни предложения, добри практики по вече реализирани проекти, както и обща информация за програмите.

Една от шатрите бе отделена за Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), която ще се управлява от Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието и науката (МОН).

Експертите изненадаха посетителите с нетрадиционни информационни и рекламни материали за новата оперативна програма. Възпитаниците на Професионална гимназия “Велизар Пеев” – град Своге, приготвиха специално за изложението шоколадчета с логото на програмата. Интерес предизвика и първата за новия програмен период брайлова информационна брошура, предназначена за лица с нарушено зрение.

Експертите от Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на МОН дават подробна информация за операциите, които ще стартират до края на годината по ОП НОИР.

Щандът разполага и с разнообразни рекламни материали.

Много ученици посетиха събитието като проведоха “Час на класа и научиха повече за ЕС и възможностите, от които могат да се възползват чрез оперативните програми.

За доброто настроение на всички участници в изложението бе предвидена богата музикална програма.

Инициативата е на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет и се провежда съвместно с управляващите органи на оперативните програми.