Ученици

Изложба “Еврото“ и конкурси за рисунка и есе

В сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, в периода 16.09 – 20.11.2011 г. се провежда образователна изложба „Еврото“.

Тя е предоставена от Европейската централна банка и цели да популяризира единната европейска валута. В рамките на изложбата ще се проведат конкурси за есе и рисунка, а в салона на банката е оформен кът с демоверсия на компютърна игра.

Основна целева група на изложението са деца и младежи на възраст между 8 и 16 години.

Пълна информация за събитието в Българска народна банка може да намерите на интернет адрес:

www.bnb.bg.  
Телефони за контакт във връзка с организирането на посещение на групи са:
029145 – 1880 и 029145 – 1337, отдел „Протокол“.