Мнения

Изложба “Българското училище – в миналото и днес“ в русенската библиотека

Интересна изложба, разположена във фоайето на русенската библиотека „Любен Каравелов“, припомня за традициите и духа на родното училище, информира сайтът svetlosenki.com.

Българското училище – в миналото и днес“ показва учебници, учебни помагала, звукозаписи на стари училищни песни, зрелостни свидетелства в оригинал, учебни пособия – перодръжка, мастилница, сметало, моливници и др.

Част от експонатите са от фонда на библиотеката, а други са предоставени специално за изложбата от русенци.

Сред най-старите експонати в експозицията от колекцията „Редки и ценни издания“ на библиотеката са някои от първите български учебници от средата на ХІХ век  – „Българска граматика на Неофит Рилски“, издадена през 1835 г., „Първичка българска граматика“ на Иван Богоров, 1844 г., „Царственик или история болгарская“ на Христаки Павлович, 1844 г., „Болгарска аритметика“ на Хр. Сичан-Николов, 1856 г. и др.

В изложбата са показани две читанки „за първите класове“, издадени в Русе през 1885 и 1886 г.

Показано е и оригинално свидетелство на името на Олга Богутинска от учебната 1897/98 г. Тя е била в първи клас на Шуменската девическа гимназия. Любопитно е да се видят учебните дисциплини в първите години след Освобождението – „Закон Божий“, „Българский язик“, „Френский език“, „Математика“ „Естествена история“, „География“, „Рисувание“, „Краснописание“, „Пение“, „Гимнастика“ и „Ръкоделие“.

Още за изложбата и снимки от нея – ТУК