Ученици

Излиза новото помагало по ИТ за 8. клас, базирано на Office365

В началото на месец септември тази година от печатница ще излезе новото помагало по Информационни технологии за 8. клас на авторския колектив Ивайло Иванов, Людмила Попова и Пламен Петров. То е първото, което изцяло е базирано на работа с облачната система на Майкрософт Office365. Какво могат да очакват от него учители и ученици?

През учебната 2017/2018 година за първи път влиза в сила новата учебна програма на МОН по Информационни технологии за 8. клас. Повече от половината от нейното съдържание се различава от действащата до момента учебна програма. Колективът, който я разработвал, е заложил прекалено много разнообразни теми. Ограниченото учебно време налага те да бъдат представени повърхностно и почти без целенасочени практически занятия, разбираеми и смислени от гледна точка на обучаемите.

Приключилият конкурс за учебници по предмета в 8. клас показва, че предложените заглавия не успяват да покрият този дефицит. Именно с тази предизвикателна задача се справя авторският колектив на издателство „Нова звезда“, който от години е с утвърдено име сред колегията. Двама от неговите членове от години работят с Office365 в училището, където преподават и това неименуемо проличава в структурирането на уроците и представените задачи за работа. В учебното помагало се запазва основният подход на предишните помагала, а именно чрез последователност от стъпки в решаване на дадена практическа задача да се разкриват потенциалът и приложимостта на изучаваната технология.

Тук, разбира се, колективът е заложил на осигурена в училището облачна система Microsoft Office365, като под осигурена се разбира създадени предварително имейли на учениците и учителите. В учебното помагало се разглеждат основни услуги от платформата, които кореспондират със заложените очаквани резултати в учебната програма. Такива са електронна поща (Mail), календар (Calendar), приложениe за групова работа(Planner), онлайн хранилище на файлове(OneDrive). Освен тях авторският колектив запознава обучаемите и с други приложения, които определено са полезни при работа в облачна среда, като онлайн версиите на популярните настолни продукти MS Word, MS Excel и MS PowerPoint, както и особено популярното в последно време приложение за онлайн презентации Sway.

Темите, свързани с мобилни комуникации са с определено практическа насоченост. На учениците се поставят задачи за инсталиране на приложения, някои от които са свързани със синхронизирането на данни с училищната облачна система. Към част от темите има създадени онлайн тестове за проверка на знания чрез сканиране със смартфон на QR код, поместен в помагалото.

„Използването на облачна система в процеса на обучение по Информационни технологии решава много проблеми, които обикновено възникват през учебната година. Те са свързани обикновено с липсата на файловете, по които работят учениците или недостига на време, за да се завърши започнато в час задание. Когато се използват онлайн версии на приложенията, тези проблеми автоматично отпадат. От друга страна, работата на всеки един ученик е надлежно съхранена и споделена с учителя, което осигурява възможността за преглед на постигнатото от ученика и лесното му систематизиране в портфолио.“ – споделя Ивайло Иванов по повод работата с Microsoft Office365 в клас.

Повече информация за съдържанието и преглед на някои от уроците можете да видите в интернет на адрес http://it-book.info.

Източник: office365