Мнения Ученици

Излезе сборник с добри практики „Управляваме училището с ученическо самоуправление“

Готов е сборник с добри практики, озаглавен „Управляваме училището с ученическо самоуправление“. Той е под редакторството на Янка Такева от Синдиката на българските учители и е изготвен от Фондация „Институт за информални иновации“, съобщи БНР.

В националната инициатива са участвали 28 училища с общо 17 612 ученици от 729 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. 17 от училищата имат статут на иновативни.

Тези училища е трябвало да създадат структура на ученическо самоуправление, а резултатите от него е трябвало да бъдат представени в електронните училищни вестници.

Всяко училище имаше възможността да представи петте основни дейности в ученическото самоуправление, уточни пред БНР Таня Желязкова – Тея от Фондация „Институт за информални иновации“. В процеса са били въвлечени ученици, класни ръководители, учители, родители и директори.

Сред измерените през анкети добри резултати се открояват по-активно участие в живота на училищната общност; изграждане на позитивен организационен климат; смислено организиране на житейското време; придобиване на социални умения; изява на творческия потенциал; развитие на доброволчеството в полза на класа, училището и обществото.

Източник: БНР