Ученици

Изключителeн успех на български ученици в конкурс на НАСА

Две първи места в конкурс на НАСА извоюваха ученици от курсовете по астрономия към Варненската обсерватория. Конкурсът за проектиране на космически колонии за ученици се провежда от 1994 година.

Български екипи участват от пет години и са печелили втори, трети места и поощрения. За първи този път обаче български ученически екипи печелят първите места в категориите десети клас – голяма група и 11-ти клас – голяма група.

В продължение на една година учениците от двата екипа се обучаваха по физика и астрономия по програмата „Космонавтика и астрономия“ на Варненската обсерватория и по националната програма на МОМН „Успех“ в Математическата гимназия „Др. Петър Берон“.

Младежите разработиха два проекта за космически градове върху и до астероиди, които представиха в Конкурса в категориите за десети клас-голяма група и 11-ти клас – голяма група.

Ръководители на проектите са д-р Веселка Радева от Астрономическата обсерватория и Силвия Захариева от Математическата гимназия от Варна.

Големият успех на ученическите екипи се дължи на двустранното обучение по астрономия, физика, математика, космически науки, което се провеждаше в Астрономическата обсерватория и в Математическата гимназия, на огромния ентусиазъм и желание на младежите, на отличната им общообразователна подготовка по всички предмети!

В екипът от десети клас работиха 6 ученика, които разработиха проект за космическа колония около астероида 382 Додона. Проектът се отличава с изключително добра математична и физична обосновка на избраната форма, положение и движение на колонията.  Разработени са етапите на изграждане на колонията, енергийната и защитната система, както и важните живото-поддържащи системи. Особено място е отделено на обществото и икономиката на космическата колония. Всички научни, инженерно – технологични и биологични решения са вземани на базата на най-новите открития в областта на човешката наука и анализ за евентуалното им развитие и приложение в близките десетилетия. Визуализацията на проектираната колония е много добра и обяснява в голяма степен идеите на учениците за една бъдеща космическа колония, която ще използва ресурсите на астероидите за земната промишленост.

Екипът от 11 клас обединява 10 ученика, които разработиха проект за космически град върху астероида Антигона. Астероидът 129 Антигона беше избран, така че да отговаря на пакет важни критерии, така че да е възможно върху него да се построи град за 36 000 човека. Изключително интересен е дизайна на основните модули на космическия град, в който ще живеят и работят хората. Разработени са основните етапи от изграждането и стартирането на дейността на космическия град. Предложена е една стабилна и сигурна защита от космически опасности, ефективна енергийна система и иновативни решения в животоподдържащите системи. Въртрешният дизайн е съобразен с поставените изисквания за живот далече от Земята, с условията в далечния Космос. Проектът е представен по един невероятно добър, красив и атрактивен начин, така че да бъдат онагледени и най-малките детайли и модули в космическия град.  Важна част от проекта са идеите на младежите за обществото, икономиката и бъдещото развитие на космическия град.

Много важна част от проектите бяха астрономически наблюдения на двата астероида, където се изграждат космическите колонии. Тези наблюдения бяха проведени с Шмит телескопа в Националната астрономическа обсерватория-Рожен по време на специална наблюдателна експедиция.

Успехите на проектите се дължат на силната връзка между българската наука в лицето на НАО-Рожен и НАОП-Варна и българското образование в лицето на Математическата гимназия от Варна.

Двата ученически екипа и техните ръководители  са поканени да представят проектите в младежката сесия на International Space Development Conference на НАСА през май в Сан Диего, САЩ.

Предстои търсене на финансиране на участието и подготовка на екипите за участието в Конференцията на НАСА.