Мнения

Издателство обнови учебници от девети до 11-ти клас

Нови, актуализирани учебници по история и география за девети, десети и 11-ти клас на издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ бяха одобрени със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката, съобщиха от пресслужбата на компаниите.

В тях са отразени всички настъпили промени в обществено-икономическото развитие на България и света за последните 15-20 години.

Съдържанието на учебниците е обновено и през следващата учебна година няма да е възможно да се учи по старите учебници. Издателите няма да променят цените на актуализираните учебници, а всички преподаватели по съответните предмети ще ги получат безплатно да края на юни, за да се запознаят с тях.

В новите учебници са променени всички демографски данни за България и света. Според последните и най-изчерпателни източници са съставени таблиците за брой население, територия, раждаемост, запаси от суровини, икономически показатели и др.

Предложени са и класации на държавите според техния брутен вътрешен продукт, индекс за човешко развитие, както и по индустрии. Обновен е снимковият материал и илюстрациите.

Облекчени откъм фактология са материалите в учебниците по история за девети клас. Това е било заложено в изискванията на МОМН, тъй като учениците имат прекалено сериозен като обем материал за взимане.

Около една трета от учебника по история и цивилизация за десети клас пък е изцяло пренаписана.