Мнения

Издателска група спечели награда за “Инвеститор в знанието“

Издателска група „Анубис-Булвест“ спечели приза Инвеститор в знанието за 2012 г. в конкурса за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Официалният дистрибутор на издателствата за учебници и учебни помагала „Анубис“ и „Булвест 2000“ спечели престижното отличие за проекта „Електронни учебници“.

Наградата миналата година пък получи Майкрософт с проекта си TEACHER.bg.

„Анубис“ и „Булвест 2000“ са ежегодни организатори на конкурс за учители творци, партньор на чието последно издание беше и Мрежата на учителите новатори teacher.bg.

За наградите

Създадени през 2003 г., Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за усилията на тези компании, които развиват успешно проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика. Годишните награди на БФБЛ са национални и за тях могат да бъдат номинирани компании от цялата страна, независимо от техните големина и сфера на дейност.

Награди се раздават в следните 5 категории:

Инвеститор в обществото – отличава компанията с най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет на общността, в която функционира, или на цялото общество.

Инвеститор в околната среда – отличава компанията с най-активна дейност за опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти продукти или технологии.

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд – поощрява успеха на компании, които се стремят към устойчиво развитие чрез непрекъснат професионален растеж на своите служители и реализират практически стъпки за подобряване условията на труд.

Инвеститор в знанието – отличава компаниите, които работят усилено за повишаване качеството на образованието, подобряване квалификацията на младите хора в България и подпомагане на научната и изследователската дейност.

Награда за маркетинг, свързан с кауза – отличават се компании, които, рекламирайки своя продукт или услуга, в същото време декларират подкрепата си за определена социална кауза. Tя може да е материална (част от цената на продукта или услугата се отделя в полза на каузата), може и да е само под формата на добро послание, насочено към клиентите. Така потребителите не само се присъединяват към социално отговорното поведение на компанията, но и научават повече за нуждите на обществото.