Мнения

Издателите сами ще решават “иго“ или “робство“ да ползват в учебниците

Проектите на МОН за нови учебни програми предвиждат в пети клас да се изучава обща география на света и континентите Африка и Антарктида, а в шести клас – Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и Океания.

В осми клас се предлага да се изучава обща физическа география, а в девети клас – социално-икономическа география на света.

Според новите учебни програми шестокласниците ще учат за устройството на Османската империя, както и за мястото на българите в системата на османската държава.

Отново актуален е въпросът с това дали българите са били под робство, иго, владичество пет века преди Освобождението през 1878 г. или са съжителствали съвместно с настанилите се насилствено по нашите земи поданици на империята.

„Преди да прочетете очакваните резултати за съвместното съжителство, много ви моля, върнете се по-нагоре в учебната програма и вижте, че има политическа система на Османската империя, което означава, че отново се връщам към това – характеристиката на тази политическа система ще я даде науката“, каза експертът по история към МОН Радостина Николова.

Тя посочи обаче, че издателите на учебниците сами ще решават дали да използват понятията „османско владичество“ или „робство“.

„В последно време в историческото пространство, мисля, че отдавна затворихме един спор – присъствие, робство и така нататък. И се наложи един термин, който се използва – владичество. Това е начинът, който най-лесно може да обясни управлението на чужд владетел по българските земи. Произходът е гръцки – игемон, владетел и от там иго и „Под игото“, добави експертът.