Ученици

Извънреден етап на състезанието по български език “Св. Иван Рилски“

РИО – Пловдив, Фондация „Св. Иван Рилски“ и Училищното настоятелство при СОУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, организират извънреден етап на състезанието по български език „Св. Иван Рилски“ за ученици от 7. и 12. клас.

Състезанието е под патронажа на кмета на град Пловдив – инж. Иван Тотев, информира сайтът на РИО Пловдив.

Място на провеждането: СОУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив.
Дата: 18.02.2012 г. (събота).

От 09:00 до 11:30 часа за учениците от седми клас. Тестът е по формата на националното външно оценяване и преразказ с дидактическа задача.

От 09:00 до 13:00 часа за учениците от 12 клас. Тестът е по формата на държавните зрелостни изпити с включена 41-ва задача за създаване на аргументативен текст.

Класирането ще се извърши само по резултатите от теста и за седми и за 12. клас. Текстовете и за двата класа ще бъдат проверени и оценени.

Резултатите ще бъдат обявени до 05.03.2012 г. на сайта на състезанието.

Учениците от всеки клас, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени.

Записването за участие е от 08.02. до 16.02.2012 г. включително в СОУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив по следния график: от 08.02. до 10.02.2012 г. – от 13:00 ч. до 17:00 ч.; от 13.02. до 16.02.2012 г. – от 11:00 ч. до 17:00 ч.

При запълване на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва. В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

Телефони за връзка: 032/68-28-49 и 0895 81 26 54 (от 14:00 до 18:00 часа). Информация може да се получи и от сайта на състезанието: www.svetyivanrilski.com

За победителите е осигурен награден фонд.