Ученици

Извинителната бележка става платена

Родителите вече ще плащат за извинителна бележка пред класния, когато детето им е болно. Това се налага заради новите изисквания на здравното министерство и факта, че издаването на документа не е включено в пакета услуги, финансирани от Касата. Личният лекар сам определя таксата. В Пловдив тя е между 2 и 5 лева за бележка.

„Работата ни се увеличи многократно. От началото на годината алармирахме, че всички тези нови изисквания в крайна сметка ще рефлектират върху пациента”, заяви пред „Марица” д-р Александър Калайджиев, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари.

За да спрат издаването на фалшиви бележки, от министерството натовариха джипитата с куп документация. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се удостоверява от лекар въз основа на данни от анамнеза, обективен статус от извършения преглед, резултати от извършени изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация. 

Медицинската бележка се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа, и се подпечатва с неговия печат или този на съответното лечебно заведение. Задължително трябва да се вписват номерът и датата на документа за извършения преглед с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, не може да предхождат датата на извършване на прегледа. В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение се удостоверява от лекар, като се посочва номер или дата на издадената от лечебното заведение епикриза.

Източник: marica.bg