Учители

Избраха учителите на годината

На 12 май 2011 г., се състоя едно от най-тържествените през годината събития за българското учителство – в Националния дворец на културата се проведе организирания от СБУ за четиринадесети пореден път Национален конкурс „Учител на годината“, информира сайтът на Синдиката на българските учители.

Тази година 250 учители, членове на Синдиката представиха в разработки своя опит в девет професионални направления:

  • Предучилищно възпитание и подготовка;
  • Начален етап на основната образователна степен (начални учители);
  • Хуманитарно;
  • Природо-математическо;
  • Изкуства и спорт;
  • Професионално образование;
  • Директори и помощник-директори;
  • Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности;
  • Училищни психолози и педагогически съветници.

Журито от членове на Обществения научен съвет номинира петдесет и пет участници, от тях 25 бяха удостоени със званието „Учител на годината“ и със Специалната награда на Председателя на Синдиката. Беше връчена и награда на името на проф. „Димитър Павлов“.

Наградите бяха връчени от министъра на образованието, младежта и науката – проф. Сергей Игнатов, президента на Конфедерацията на независимите синдикати в – България Пламен Димитров, председателя на Синдиката на българските учители – Янка Такева и от членове на комисиите по оценяване на разработките.

Поздравителни адреси до участниците и гостите на конкурса бяха изпратени от Данаил Кирилов, областен управител на София и от Красимир Живков – областен управител на Софийска област.

Виж списък с номинираните и наградените