Училища

Избраха нов ректор на Техническия университет – София

Общото събрание на ТУ-София избра новият ректор на учебното заведение. Проф. д-р инж. Марин Христов получи в своя подкрепа 355 гласа. Той спечели в надпревара с проф. Никола Калоянов от Енергомашиностроителен факултет, проф. Емил Николов от Автоматика и доц. Петър Наков от Електротехнически факултет.

Това, за което ще работи новият лидер на ВУЗ-а е ТУ да се превърне от лидер в техническото образование в България, в образователно-изследователски център от европейско значение.

Проф. Христов има над 300 публикации у нас и в чубжина в областта на полупроводниковите елементи, микроелектрониката, автоматизираното проектиране на интегрални схеми MEMS, моделирането на елементи и процеси в микроелектрониката. Името му стои сред авторите на 20 учебника и пособия. Специализирал е във Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Португалия, Русия и др.

Бил е ръководител на повече от 50 проекта от национално и международно значение.

Професорът е с диплома от ТУ като инженер по електронна техника от 1872 г. от 1989 г. до 2011 г. е бил декан Факултета по електронна техника и технологии за общо 12 г. Пет години е бил зам.-ректор по учебната дейсност. От този март е временен ректор на ВУЗ-а.