Институции

Избраха новите отряди от киберскаути

През март приключи конкурсът за училища от цялата страна за излъчване на ученици от 5 клас, които да преминат обучение по обучителната Програма „Киберскаут“. По предварително обявените критерии за избор журито определи следващите 6 групи ученици в страната за обучение.

Групите от 25-30 ученика, които ще преминат двудневно обучение на място от експерти на Центъра за безопасен интернет, са от следните населени места и училища:

– СОУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище, и СОУ „Д-р Петър Берон“, град Костинброд
– СОУ „Иван Николов Момчилов“, град Елена
– ОУ „Проф. Марин Дринов“, Панагюрище
– СОУ „Асен Златаров“, град Шабла и ОУ „Св. Климент Охридски“, село Дуранкулак
– ОУ „Христо Ботев“, град Поморие и ОУ „Христо Ботев“, град Ахелой
– Природоматематическа гимназия „Гео Милев“, град Стара Загора

През първия ден на обучението, което се съфинансира от „Теленор България“, учениците се запознават с рисковете и опасностите в интернет, как да ги разпознават и избягват. Тези знания им помагат не само да предпазват себе си, но и да могат да дават съвет на свои връстници при инцидент онлайн към кого могат да се обърнат за помощ и съдействие за решаване на проблема. През втория ден те се учат по какви начини могат да предават своите знания и умения на връстниците си. Обучават се да прилагат на практика методи като кампания, дискусия, обучителен театър и други.

След приключване на обучението учениците ще разполагат с 2 месеца, през които да се разделят на групи по желание и с помощта и подкрепата на учител да изберат и организират дейности сред връстници. С проведените инициативи те влизат в състезание помежду си и жури ще избере трите най-успешни дейности, участниците в които ще бъдат поканени в София на тържествена церемония за награждаването им в Деня за безопасен интернет на 7 февруари 2017 г.

По Програма „Киберскаут“ през 2015 г. бяха обучени ученици в Смолян, Видин, Шумен, Плевен и Търговище, като повечето групи бяха от ученици от различни училища и населени места във всяка от областите. Те се включиха в състезание помежду си за най-добра дейност, насочена към техни връстници. В Деня за безопасен интернет на 9 февруари 2016 г. в София грамоти и награди получиха 5-има киберскаути от Попово, 11 от Смолян и 5-има от Видин.